TenNor Team

Huibing Ai

Huibing Ai MS

Scientist
R&D
Emily Chen

Emily Chen BS

Director
Finance
Jun Ding

Jun Ding BS

Manager
Lab Operation
Shijie He

Shijie He BS

Scientist
R&D
Yu Liu

Yu Liu PhD

Manager
Project Management
Zhenkun Ma

Zhenkun Ma PhD

Founder
CEO
Carol Mu

Carol Mu BS

Director
Human Resource
Zhijie Qin

Zhijie Qin MD PhD

VP
Clinical Development
David Wan

David Wan PhD

Project Leader
R&D
Huan Wang

Huan Wang PhD

Manager
Project Management
Xiaomei Wang

Xiaomei Wang MS

VP
Clinical Operation
Xiangyi Xu

Xiangyi Xu MS

VP
Regulatory Affairs
Ying Yuan

Ying Yuan PhD

VP
R&D
Qian Zhang

Qian Zhang PhD

Director
Drug Discovery
Jessica Zhang

Jessica Zhang BS

Specialist
Administration
Zhijun Zhuang

Zhijun Zhuang BS

Scientist
R&D